APIE MUS


Mišrus jaunimo choras „Exaudi“ - bendruomenė siekianti profesionaliai atliekama klasikine muzika nešti Dievo žodį į Lietuvą ir pasaulį. Nariai susibūrę savanoriškumo principu kasmet ruošia bent 2 koncertų ciklus ir veža juos ten, kur tokia muzika dažnai neskamba. Stengiamės, kad mūsų atliekama muzika būtų išgirsta ir mažesniuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, kad ją išgirstų ir senelių namai, ir kalėjimų gyventojai. Choro nariai jungiasi prie didžiųjų Lietuvos Bažnyčios švenčių chorų: giedojo šv. Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje, taip pat popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje šventėje.

Meno vadovė ir dirigentė: Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė – baigė choro dirigavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete (nuo 2011 m. – Vytauto didžiojo universiteto Muzikos akademija), kurį laiką ten dėstė dirigavimo, chorinės praktikos paskaitas, vadovavo fakulteto merginų chorui. Dirbo vargonininke, vaikų muzikos mokytoja, vadovavo jaunimo chorams, mokė giedojimo būsimus kunigus Kauno kunigų seminarijoje. Nuo 1998 m. vadovauja Kauno arkikatedros bazilikos mišriam chorui „Cantate“, jau aštuonerius metus dirba muzikos redaktore Marijos Radijuje. Ji buvo muzikos meno vadovė ir vyriausia dirigentė per popiežiaus Pranciškaus aukotas šv. Mišias Kauno Santakoje.

„Muzika yra vienas nuostabiausių įrankių, kurio dėka galime prakalbinti žmonių širdis ir padrąsinti jas viltingai kilti Dievop: per garsą, per žodį, per artimo meilę, būnant tarp tų, kuriems esi labiausiai reikalingas. Choro „Exaudi“ bendruomenė pakvietė per sakralią muziką, nebijant iššūkių, drauge prasmingai keliauti kartu. Tegu tai ir įvyks.“ - V. L. V.

Choras „Exaudi“ susibūrė 2011 m. spalio 7 d. Choro įkūrėjas ir pirmasis meno vadovas jėzuitas Eugenijus Puzynia. Gyvavimo pradžioje, didelę iniciatyvą rodė Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai bei alumnai ir ateitininkų federacijos nariai.

Nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio Exaudi vadovo pareigas perėmė vargonininkas ir chorvedys Vilimas Norkūnas, kuris savo profesionalumu atkreipė ypatingą choristų dėmesį į senosios muzikos grožį.

Jaunimo susitikimas „Magis“ Lenkijoje – 2016 metų vasarą Lenkijoje vyko jėzuitų sukurtas ir globojamas tarptautinis projektas, skirtas jaunimui „Magis“, kuris buvo tarsi įvadas į Pasaulio jaunimo dienas (2016). „Magis“ sulaukė apie 3 tūkst. dalyvių iš viso pasaulio, kurie, atsižvelgiant į jų poreikius, buvo suskirstyti į skirtingas kūrybines dirbtuves-eksperimentus. Vienas jų – choro eksperimentas, kuris atskleidė lietuvių tautiškumą ir chorinio dainavimo unikalumą tarptautiniame kontekste. Choro eksperimente dalyvavo 50 dalyvių iš viso pasaulio (Belgijos, Austrijos, Pietų Korėjos, Rusijos, Ekvadoro, Lenkijos ir Lietuvos), norinčių išmėginti save chorinio dainavimo srityje. Eksperimento dalyviai – tarptautinio mišraus jaunimo choro choristai – kasdien įsitraukė į intensyvias choro repeticijas, kurių metu buvo populiarinama aukšto lygio chorinio dainavimo kultūra, ugdomas bendruomeniškumas. Viso eksperimento metu buvo puoselėjamos krikščioniškos vertybės, atjauta ir meilė artimui. Su choru dirbo profesionalai: Vilimas Norkūnas, Eugenijus Puzynia SJ ir Povilas Vanžodis. Choristai kasdien turėjo individualias vokalo pamokas, kurias vedė kompetentingi Lietuvos pedagogai ir solistai Jurga Šalčiūtė ir Mindaugas Zimkus. Specialiai choro eksperimentui kompozitorius Vaclovas Augustinas sukūrė 45 min. trukmės sakralinį-chorinį kūrinį „The Face of Christ“ („Kristaus Veidas“). Kūrinys yra didelės meninės ir kultūrinės vertės, įkvėptas šv. Ignaco Lojolos „Dvasinių pratybų“, kurioje pateikiami pagrindiniai ignaciško dvasingumo principai. Kūrinyje taip pat yra įpintas liaudiškas sakralinis giedojimas (kantičkos). Tokio pobūdžio kūrinys Lietuvos istorijoje sukurtas pirmą kartą. „The Face of Christ“ pirmą kartą atliktas Krokuvoje (Lenkija) Pasaulinių jaunimo dienų metu.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio choro vadovu tapo Povilas Vanžodis – jaunuolis, kuris pats muzikos žavesį atrado giedodamas chore Exaudi. Vėliau savo darbu ir užsispyrimu bei Dievo dovanotu talentu įrodė, jog nėra neįmanomų dalykų, jei apsisprendi keliauti kartu su Dievu.

2017 metų lapkričio mėnesį choras „Exaudi“ įrašė pirmąją savo kompaktinę plokštelę. Joje atliekamas kompozitoriaus Vaclovo Augustino kūrinys „The Face of Christ“. Choras šį kūrinį pristatė Insbruke (Austrija, 2018) bei Paryžiuje (Prancūzija, 2019)

2019 metų rudens sezoną choro vadovės pareigas perėmė Vita Liadanskaitė - Vaitkevičienė. Nauja vadovė tvirtai ir ryžtingai pradėjo savo veiklą ir jos iniciatyva, 2019 metais, lapkričio 23 dieną, choras dalyvavo Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos 20-mečiui skirtame koncerte Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Kartu su Šiaulių berniukų ir jaunuolių choru „Dagilėlis“, choru „Vilnius“ ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansambliu „Musica Humana“ atliko norvegų kompozitoriaus Ola Gjeilo kūrinį „Sunrise Mass“. Vėliau choras tęsė savo veiklą su kalėdinių koncertu ciklu „Gaudete“, kur koncertavo Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje ir Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jezuitų) bažnyčioje.

2020 metais choras COVID-19 pandemijos akivaizdoje tęsė savo veiklą nuotolinėmis repeticijomis, o mamos dieną šventė Šiluvos bazilikoje, kur vyko šv. Mišios LRT tiesiogiai transliuojamos visoje Lietuvoje.

Choras Exaudi gieda kas antrą sekmadienį vakarinėse šv. Mišiose (17 val.) Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, įprastai rengia du koncertų ciklus (šv. Kalėdų ir šv. Velykų), vasaromis organizuoja stovyklas, kurios vyksta įvairiuose Lietuvos vietovėse: choristai ne tik tobulinasi muzikinėje srityje, tačiau ir bendrauja su vietine bendruomene, jei yra poreikis, užsiima su vietiniais vaikais ir jaunimu, dalyvauja šventėse ar kituose tuo metu vykstančiuose bendruomenės renginiuose.

Taip pat Exaudi choristai stengiasi puoselėti Ignacišką dvasingumą savo kasdienoje: dalyvauja jėzuitų kuriamame Magis projekte, rekolekcijose, dalyvauja reguliariuose susitikimuose su choro dvasiniu palydėtoju sch. Mariumi Jociumi SJ. Vienas labiausiai Exaudi ir Ignacišką dvasingumą jungiančių kūrinių, choro simpatijas pelnęs ir reguliariai atliekamas Lietuvoje bei pasaulyje kompozitoriaus V. Augustino specialiai 2016 m. Magis projektui sukurtas kūrinys „The Face of Christ“

Tikimės, kad įvairių iššūkių, skatinančių tobulėti ir augti muzikos bei vienas kito ir Dievo pažinime, niekada nepritruks, o choristai, matydami Dievo vedimą, nepaliaus patys atsigręžti ir kviesti kitus žmones širdis kelti Dievop.

Choras Exaudi yra ypatingas tuo, kad susikūręs prie bažnyčios, atlieka klasikinę religinę muziką. Į kolektyvą susibūrė labai skirtingi žmonės – nuo moksleivių, iki brandžių žmonių. Visus choristus vienija bendras tikslas ir misija.

Vasarą choras atsotogauja. Kalėdinės programos ruošimui susirenka ir savo veiklą pradeda vasaros pabaigoje.

Naujus narius kviečiame jungtis prasidedant sezonui: rugsėjį, pradedant ruoštis šv. Kalėdų koncertams, arba sausį, ruošiantis Velykiniams koncertams.

Jei jūs galvojate, kad norėtumėte ir galėtumėte skirti 1,2 proc. GPM chorui Exaudi ir tokiu būdu prisidėti prie Exaudi veiklos, būtume labai dėkingi už paramą.

REKVIZITAI:
VšĮ Mišrus jaunimo choras „Exaudi“
Įmonės kodas 305446397
Rotušės a. 8, Kaunas
choras.exaudi@gmail.com
SEB bankas, a. s. LT927044060008368572

Dėkojame jums!
EXAUDI

---
Kaip skirti 1,2 proc.?
- Paaukoti 1,2 proc. GPM galite užėję į Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę (EDS) ir užpildę formą FR0512 (04 versija).
- Norėdami savo GPM skirti „VšĮ Mišrus jaunimo choras Exaudi“, įrašykite šiuos duomenis:
- E1 langelyje rašomas paramos gavėjo tipas:„2“
- E2 langelyje rašomas identifikacinis numeris – t.y. įmonės kodas: 305446397
- E3 langelyje įrašykite – „VšĮ Mišrus jaunimo choras Exaudi“
- E4 langelyje įrašote, kurią savo GPM dalį (procentais) mums skiriate. Iš viso galima skirti 1,2 proc. nuo savo gyventojų pajamų mokesčio.
- E5 langelyje galite pasirinkti laikotarpį: skirti paramą už 2019 metus, arba 4 metams į priekį (laukelyje E5 įrašius 2023).

Artimiausi renginiai:

EXAUDI vadovė ir dirigentė:
Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė

EXAUDI misija:
Garbinti Dievą, kuriant vieningą bendruomenę per dvasinį ir muzikinį tobulėjimą, bei sakralinės muzikos populiarinimu atliepti Naujosios Evangelizacijos poreikį visuomenėje.

Exaudi valdyba:
Akvilė Minčinkaitė (pirmininkė), Andrius Strazdauskas (pirmininkės pavaduotojas), Laura Pocevičiūtė (iždininkė)

Sekite mus:
ISTORIJA

NUOTRAUKOS

Kelios nuotraukos iš mūsų gyvenimo.


2017 metų valdyba ir EXAUDI dvasinis vadovas Aldonas Gudaitis SJ
Koncerte vargonais akompanuoja Vilimas Norkūnas
Tyla irgi muzika
2016 metų EXAUDI 5-metų jubiliejinis koncertas
Diriguoja Vilimas Norkūnas
Po THE FACE OF CHRIST koncerto Insbruke (Austrija) su kompozitriumi Vaclovu Augustinu
Diriguoja Povilas Vanžodis

SUSISIEKIME

KONTAKTAI

Jei turite klausimų, pasiūlymų ar komentarų – susisiekite su mumis:

Rotušės a. 8, Kaunas
Valdybos pirmininkė Akvilė: 8 671 44656
El. paštas: choras.exaudi@gmail.com
www.000webhost.com